Makelaars in Zuid-Limburg

Huis verkopen in Zuid-Limburg?

Makelaarsinzuidlimburg.nl hecht een grote waarde aan uw privacy. Daarom willen we open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u daarom informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van makelaarsinzuidlimburg.nl

Wie verwerkt mijn gegevens?
Uw gegevens worden verwerkt door makelaarsinzuidlimburg (geregistreerd onder KVK-nummer: 76748855) gevestigd op Kanaalstraat 3, 6418EG Heerlen.

Als verwerkingsverantwoordelijke kunt u ons bereiken via info@makelaarsinzuidlimburg.nl.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Voornaam en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adresgegevens
• Overige informatie die u zelf aangeeft

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europose Economische Ruimte (EER).

Worden mijn gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt?
Uw gegevens worden handmatig verwerkt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens, wensen en voorkeuren handmatig inventariseren en uw aanvraag middels menselijk handelen koppelen aan vijf geschikte, relevante bedrijven.

De besluitvorming om uw aanvraag naar specifieke bedrijven te versturen komt tot stand op basis van uw locatie, statistisch aantoonbare prestaties van de aangesloten bedrijven, en uw opgegeven voorkeuren en wensen. Wij sturen uw gegevens (na koppeling) handmatig door naar de vijf gekoppelde bedrijven.

Ook de keuze om een aanvraag wel of niet in behandeling te nemen (bijvoorbeeld omdat een aanvraag mogelijk onjuistheden bevat), geschiedt middels menselijk handelen. Onderdeel van die keuze kan zijn dat makelaarsinzuidlimburg.nl besluit om eerst telefonisch contact met u te zoeken om de inhoud van uw aanvraag te verifiëren, alvorens de aanvraag verder in behandeling genomen wordt.

Wie komt in het bezit van mijn gegevens na het indienen van een aanvraag?
De gegevens die u aan makelaarsinzuidlimburg.nl verstrekt, worden enkel verwerkt door makelaarsinzuidlimburg.nl en maximaal vijf gekoppelde bedrijven. De vijf gekoppelde bedrijven verlenen het type dienstverlening in uw directe omgeving, waar u volgens de inhoud van de aanvraag naar op zoek bent. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zoals andere commerciële instanties, instanties buiten de EU of internationale organisaties.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?
Het indienen van een aanvraag (en daarmee het verstrekken van uw persoonsgegevens) geschiedt volledig vrijwillig. Indien u uw gegevens niet wenst te verstrekken, dan kunt u eenvoudigweg afzien van het indienen van een aanvraag. Wel is het zo dat makelaarsinzuidlimburg.nl alleen aanvragen met correcte adresgegevens en contactgegevens kan verwerken, daar de gekoppelde bedrijven u enkel kunnen informeren indien uw gegevens juist en daarmee behandelbaar zijn. Indien makelaarsinzuidlimburg.nl meent dat de opgegeven gegevens onjuistheden bevatten, kan makelaarsinzuidlimburg.nl ervoor kiezen om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen?
Ja, als u een aanvraag indient en zodoende uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via info@makelaarsinzuidlimburg.nl Een verzoek indienen. Op de kortst mogelijke termijn zullen wij vervolgens uw verzoek behandelen. Indien uw verzoek verwijdering is, zullen wij tevens bij de vijf ontvangende bedrijven een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen de bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat makelaarsinzuidlimburg.nl uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Wat gebeurt er als het privacy beleid van makelaarsinzuidlimburg.nl wijzigt?
makelaarsinzuidlimburg.nl heeft het recht om het privacy beleid zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Het is raadzaam om ons privacy beleid met enige regelmaat te controleren, indien u daar prijs op stelt.

Vragen over ons privacy beleid kunnen gericht worden aan info@makelaarsinzuidlimburg.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.